“En främling
bär alltid sitt hemland i sin famn”

 


För 15 år sedan öppnade Judiska
museet utställning Sternverdunkelung, om Nelly Sachs och Lotte Laserstein. Två personer och konstnärskap som präglades av flykt och exil. Utställnigen var tillfällig och 
kvar finns endast utställnings-
katalogen.

Katalogredaktionen består av Karl Gabo, Yvonne Jacobsson, Lisa Marie Mannfolk och Lars Norén.

Genom en struktur av sex korta kapitel tolkar jag dessa två konstnärskap och återger en tolkning om vad som berättade
på utställningen.

Det är alltså min subjektiva tolkning och urval av de ämnen som finns dokumenterade i katalogen från 2005.
Hem