Lotte 
Laserstein

1898 - 1993

Laserstein föds i Palsek, Polen. Hon föds in i en framgångsrik apotekarfamilj. Vid 11 års ålder tar hon sina första målar-lektioner hos Elsa Birnbaum. Konsten blir en lojal följe-slagare genom hela livet. 1912 flyttar hela familjen till Berlin. Sex år senare så tar hon sin studentexamen. Direkt efter examen börjar hon studera konst. Genom åren blir hon bättre och bättre. 1922 påverkas familjens ekonomi av inflationen och Laserstein tvingast ta jobb som formgivare och illustratör. Men bättre tider kommer. Genom hårt arbete lyckas hon ställa ut mer än 20 gånger mellan 1928-1931. Berlins stadsförvaltning köper delar av hennes konst. 

1930 är också året då hon ändrar sin stil. Hon ersätter tidigare plana ytor med starka konturer och luftigare penselföring.
Den nya stilen gör henne mycket framgångsrik. Framgången slutar 1933 då hon som judina inte får ställa ut längre. Genom lärar-jobb på judiska privatskolor lyckas hon hålla sig flytande. 1937 är läget i Tyskland så präglat av nazismen att hon emigrerar till Sverige.
I sverige har hon några utställ-ningar men lyckas aldrig helt slå igenom. 1954 flyttar hon till Kalmar där är hon verksam fram till sin död 1993


Mark