Nelly Sachs


Nelly Sachs 1891-1970


Nelly Sachs föds i Berlin 10 December 1891. I berlin lever hon fram till dagen hon går i exil. Vid 15 års kommer hon i kontakt med Selma lagerlöfs bok Gösta Berlings saga. Året efter  tar hon upp pennan och skriver till Lagerlöf. Korresponansen skulle vara betydande i resten av hennes liv. 1921 kommer boken Legenden und Erzählungen ut på ett privat förlag. Det dröjer åtta år tills Sachs ger ut dikter. Dikterna uppmärksammas och 1936 hjälper Judiska kulturföreningen i Berlin att ge ut hennes dikter.

Det politiska läget i Tyskland håller på att förändras och Sachs väljer att vända sig till Selma Lagerlöfs vän Gudrun dähnert. Genom henne lyckas hon och sin mor Margareta ta sig till Sverige med lätt bagage.
I Sverige tar det några år innan hon publicerar något nytt. 1949 ges Sternverdunkelung ut. Det blir början på hennes berömelse i Sveirge. Hennes mor dör 1950 och Sachs går in i en intenvis skrivperiod. Hon laborerar med skrivandet och börjar även skriva dramatik. 1966 tilldelas hon Nobelpriset med motiveringen "För hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde". Fyra år senare avlider hon och begravs på den norra Judiska begravningsplatsen i Stockholm.
Mark