3. Poesi och författarskap

        


Sidan 75
Tolkning från
kaptilet om Nelly Sachs
Stjärnförmörkelse är en översättning av tyska ordet Sternverdunkelung. Det är
ett ord som hon själv kom på.
Ordet är även namnet på en diktbok som hon publicerade 1949. Om man tittar på Nelly Sachs diktande ser man att hon alltid skrev på Tyska. Varför hon inte övergick till svenska var ett sätt att markera sitt ursprung och peka mot tiden av det förflutna.


Att skriva är ett tillväga-gångssätt att bearbeta sorg. Orden hjälper oss att orientera i livet, låta känslor storma eller användas som en ventil. Mycket av Sachs författarskap präglas av sorg och längtan efter något som tidigare fanns. Precis som sin relation till objekt och samlingr blev poesin en plats där hon kunde få utlopp för sorg.


Livet i Sverige var präglat av andras välvilja att hjälpa. Sachs beskriver det som en känsla av maktlöshet. Det var frustrerande att förlita sig på andra och känna sig beroende av andra välvilja. Genom att skriva kunde hon känna makt över orden och språket. Det var genom skrivandet som gjorde Sachs hel och självständig.
           

Mark